Recrutari incheiate

Ord. dupa

Anunt de recrutare: Director General pentru Agentia de Investigare Fer...

526 vizite

Cautam un Asistent de cercetare pentru un proiect din domeniul stiinte...

2741 vizite

ANUNT DE RECRUTARE: AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA – DIRECTORI ai orga...

646 vizite

Cautam un Brand Manager care va administra un portofoliu de marci bine...

1181 vizite

Cautam un Business Controller pentru o companie de dimensiuni medii di...

3787 vizite

Cautam un BDM (Business Development Manager) pentru Piete Externe pent...

3582 vizite

Cautam un CEE Market Architect pentru o importanta firma europeana din...

819 vizite

Cautam un Director Executiv (CEO) pentru o agentie de publicitate "ful...

1715 vizite

Cautam un CFO pentru o mare corporatie multinationala din domeniul ind...

2093 vizite

Cautam un CFO pentru Holzindustrie Schweighofer, companie austriaca in...

2099 vizite

Cautam un Chief Risk Officer (CRO - toate riscurile) si un Director Cr...

3943 vizite

Our client, PPD Romania (www.ppd.com.ro), the leader in Romania’s im...

2891 vizite

Cautam un Communication specialist pentru una dintre cele mai mari si ...

2510 vizite

Anunt de recrutare: Membri in Consiliul de Supraveghere Complexul E...

1456 vizite

Cautam un COO (Director de Operatii) Service Delivery Center pentru o ...

1982 vizite

Cautam un Country Manager pentru o companie irlandeza dintr-un domeniu...

5009 vizite

Cautam un country manager pentru companie de servicii industriale care...

3265 vizite

Cautam un Country Manager pentru o mare companie din Orientul Mijlociu...

4675 vizite

Cautam un director general pentru o cunoscuta companie multinationala ...

1779 vizite

Cautam un country manager pentru o companie europeana din domeniul teh...

4542 vizite

Cautam un Country Manager pentru una dintre cele mai cunoscute multina...

5480 vizite

Cautam un Digital Marketing Manager pentru o cunoscuta companie din pi...

2722 vizite

Cautam un Director de centru de operatii pentru o cunoscuta companie m...

2305 vizite

Cautam un Director Comercial pentru un puternic grup industrial romane...

2518 vizite

Pentru un mare producator din FMCG, cu peste 600 de angajati la nivel ...

1101 vizite
Afiseaza
vizualizari

Anunt de recrutare: Director General pentru Agentia de Investigare Feroviara Romana (AGIFER)

Nota: AGIFER e o entitate diferita de Autoritatea Feroviara Romana, deci si aceasta recrutare e diferita de cea la care trebuie sa gasim directorii pentru Autoritatea Feroviara, publicat aici, pe site, cu ceva timp in urma!

Agentia de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) este o institutie publica independenta ce are ca urmatoarele atributii principale investigarea accidentelor feroviare grave, precum si investigarea acelor accidente si incidente care in conditii usor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defectiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituentilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteza si conventional european.

AGIFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor in domeniul feroviar si de transport cu metroul care indeplineste toate atributiile organismului de investigare a accidentelor si incidentelor prevazute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii in legatura cu investigarea altor evenimente decat accidentele si incidentele feroviare, potrivit legii.

AGIFER este o institutie publica finantata integral din venituri proprii – infiintata potrivit art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare din Hotararea nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania si din Hotararea nr. 716/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei de Investigare Feroviara Romana – AGIFER.

AGIFER este independenta din punct de vedere organizatoric, functional si decizional de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, care functioneaza in cadrul Autoritatii Feroviare Romane – AFER, de orice administrator de infrastructura, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare, organism notificat, autoritate de reglementare a sistemului feroviar si de orice entitate ale carei interese ar putea intra in conflict cu atributiile incredintate AGIFER.

Conducerea executiva a AGIFER este exercitata de un director general selectat in baza unui concurs/examen conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare mentionate mai sus.

Criteriile de selectie a personalului AGIFER tin seama, in mod prioritar, de competenta si de nivelul de calificare profesionala, de vechime in activitate si de cerintele specifice posturilor necesare exercitarii atributiilor realizarii obiectului de activitate a AGIFER. Pentru Directorul General, acestea sunt specificate in mod expres in Hotararea nr. 716/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei de Investigare Feroviara Romana (AGIFER), si anume:

Criteriile principale de selectie pentru ocuparea postului de director general, in conditiile legii, sunt urmatoarele:

 • este cetatean roman;
 • cunoaste limba romana;
 • cunoaste o limba straina de circulatie internationala;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate si psihologica corespunzatoare, atestata pe baza adeverintelor medicale si psihologice eliberate de unitatile sanitare abilitate;
 • a absolvit studii superioare de lunga durata, de specialitate din domeniul feroviar, dovedite cu diploma;
 • are experienta profesionala de cel putin 15 ani in sistemul feroviar, institutie/organism/directie/servicii de specialitate, administrator de infrastructura feroviara sau operator de transport feroviar, din care cel putin 4 ani vechime intr-o functie de conducere;
 • nu a fost sanctionat disciplinar pentru fapte ce au creat prejudicii de imagine angajatorului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei.

Directorul general si membrii consiliului de conducere, personalul de conducere al AGIFER, precum si investigatorii din cadrul AGIFER trebuie sa respecte prevederile legale privind garantiile de independenta si impartialitate specifice AGIFER si astfel pentru a nu se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • sa detina actiuni sau parti sociale, direct ori indirect, la administratorii/gestionari de Infrastructura feroviara, la operatori de transport feroviar sau la orice agent economic care ar putea intra in conflict cu domeniul de activitate al AGIFER;
 • sa faca parte din consiliul de administratie si/sau adunarea generala a actionarilor ale entitatilor prevazute la lit. a);
 • sa desfasoare activitati remunerate pentru oricare dintre entitatile prevazute la lit. a).

Firma de consultanta “George Butunoiu” a fost desemnata sa recruteze noul Director General al AGIFER conform prevederilor legale mentionate mai sus si a cerintelor specifice impuse de catre autoritatea contractanta.

Trimiterea candidaturilor

Va rugam sa trimiteti un CV detaliat in limba romana, impreuna cu o scrisoare de intentie (fara alte documente insotitoare) exclusiv la adresa de e-mail AGIFER@georgebutunoiu.com. Alte documente (declaratii, copii dupa acte, cazier etc.) vor fi solicitate nominal dupa primul interviu cu Consultantii. Va rugam sa nu trimiteti CV sau alte documente prin posta sau in alt format decat cel electronic.

Termenul de trimitere a candidaturilor este de 15 zile calendaristice de la data primei aparitii a anuntului.

Tuturor candidatilor li se va trimite o confirmare de primire prin e-mail, cu “reply” la adresa de la care a fost trimis mesajul.

Candidatii care nu au fost invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea candidaturii vor fi considerati respinsi, chiar daca nu primesc o notificare explicita in acest sens, prin e-mail sau in oricare alt fel.

Nota: acest anunt a fost publicat pe site-ul autoritatii angajatoare, www.afer.ro/agifer (temporar pe site-ul Autoritatii Feroviare Romane, insa, in curand, AGIFER va avea propriul site, separat de cel al AFER).

***

MOD DE LUCRU SI PROCEDURI legate de misiunea de recrutare

Modul de lucru este urmatorul:

 • Candidatii interesati transmit un CV detaliat in limba romana, impreuna cu o scrisoare de intentie (fara alte documente insotitoare) NUMAI la adresa de e-mail AGIFER@georgebutunoiu.com
 • Consultantii evalueaza CV-urile conform setului de Criterii de Evaluare mentionate mai sus. CV-urile incomplete, din care lipsesc informatii relevante sau informatii legate de criteriile de preselectie (criteriile minime) vor fi eliminate din proces. In caz de ambiguitate (cauzata de natura informatiei, nu de lipsa acesteia), candidatul va putea fi invitat la etapa urmatoare a procesului de recrutare.
 • Candidatii eligibili sunt invitati la sustinerea unui examen scris si oral de cunostinte tehnice in domeniul sigurantei feroviare, in fata unui expert recunoscut in acest domeniu.
 • Candidatii care au obtinut un punctaj peste pragul de eligibilitate la examenul de cunostinte tehnice va avea un interviu cu unul dintre consultantei firmei de recrutare “George Butunoiu” pentru definirea profilului managerial si pentru stabilirea punctajului final total atribuit fiecarui candidat care va face parte din lista finala ce reprezinta ierarhizarea participantilor la examen si desemnarea directorului general inaintata autoritatii contractante.
 • Dupa derularea interviului, Consultantul va solicita documente suplimentare conform cerintelor legale (formular referitor la conflictul de interese, formular privind lipsa antecedentelor penale, formular privind revocarea din functia de administrator etc.) exclusiv candidatilor selectati, intr-un format care va fi specificat ulterior.
 • Candidatii care nu primesc o invitatie la interviu pana cel tarziu pe 20 noiembrie 2015 vor fi considerati respinsi, chiar daca nu primesc un mesaj (e-mail) de confirmare a respingerii candidaturii.
 • Consultantii vor urmari procesul de integrare a noului angajat si vor oferi consultanta specifica tuturor partilor, in functie de nevoi.

Evaluarea cunostintelor de specialitate (examenul):

Examinarea competentelor tehnice (cunostintele de specialitate, obligatorii conform cerintelor legale) se face printr-un examen scris, urmat de o proba orala. Bibliografia pentru pregatirea examenului, care include principiile generale prevazute în cursurile de baza din domeniul feroviar la nivel academic, precum si legislatia, regulamentele si normele in vigoare care reglementeaza domeniul respectiv:

 • Construcția și întreținerea căii ferate (curs)
 • Circulația materialului rulant de cale ferată (curs)
 • Conducerea circulației trenurilor (curs)
 • Locomotive și trenuri electrice (curs)
 • Locomotive diesel (curs)
 • Vagoane și vehicule speciale (curs)
 • Automatizări și telecomenzi feroviare (curs)
 • Instalații fixe de tracțiune electrică (curs)
 • Tracțiunea trenurilor (curs)
 • Managementul Transportului Feroviar (curs)
 • Hotărârea nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
 • Directiva 2004/49/CE aA Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară)
 • Hotărârea nr. 606/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
 • Hotărârea nr. 716/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
 • Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
 • Ordonanţa nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • Hotararea Guvernului României nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor .

Confidentialitatea: numele candidatilor, datele personale sau orice alte informatii care ar putea sa duca la identificarea lor sau a caror publicare ar putea sa le aduca vreun prejudiciu, de orice natura ar fi acesta, sunt STRICT CONFIDENTIALE si nu vor fi comunicate decat reprezentantilor oficiali ai Angajatorului.

Contestatii

 • Toate observatiile, sesizarile si contestatiile legate de procesul de evaluare si de interviurile cu Consultantii vor fi trimise acestora, pe adresa de e-mail AGIFER@georgebutunoiu.com.
 • Litigiile vor fi tratate si solutionate conform legislatiei in vigoare.

RESPONSABILITATE LIMTATA / DISCLAIMER

George Butunoiu Group S.R.L. furnizeaza pe acest site informatiile considerate necesare in scopul efectuarii procesului de selectie ce se desfasoara prin intermediul acestui site. Astfel, informatiile de pe acest site sunt oferite ca atare si nu ne asumam raspunderea pentru completitudinea acestora, neexcluzand posibilitatea de aparitie a unor omisiuni in cadrul acestor informatii, in special in ceea ce priveste informatiile furnizate noua de catre terte parti.

In orice caz, George Butunoiu Group S.R.L. nu este raspunzatoare pentru continutul informatiilor introduse pe site (in special in sectiunile editabile) de catre orice utilizator sau alt tert, altii decat membrii Asocierii.

De asemenea, George Butunoiu Group S.R.L. nu este raspunzatoare pentru continutul site-urilor ce sunt administrate de terte parti si, in consecinta, neaga orice raspundere pentru orice link care face legatura intre acest site si un altul.

Protectia datelor

La utilizarea site-ului este posibil sa vi se solicite date personale. Furnizarea acestora este voluntara. Datele dumneavoastra personale sunt utilizate in stricta conformitate cu legislatia romaneasca privitoare la protectia datelor. Procesarea si utilizarea datelor dumneavoastra vor fi realizate strict in scopurile mentionate in site, inclusiv in scopul transmiterii acestora catre beneficiarul serviciilor noastre.

Data actualizarii: 09/07/2017